EDOUC BV, gevestigd aan Emelaarseweg 5, 3791 PS Achterveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
EDOUC BV
Emelaarseweg 5
3791 PS Achterveld
+ 31 342 451002

Jan van Ginkel is de Functionaris Gegevensbescherming van EDOUC BV. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EDOUC BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EDOUC BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • EDOUC BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
EDOUC BVneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EDOUC BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EDOUC BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
EDOUC BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EDOUC BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EDOUC BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EDOUC BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EDOUC BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Home

 • ireland-flag-3d-icon-128.png
 • kosovo-flag-3d-icon-128.png
 • slovakia-flag-3d-icon-128.png
 • norway-flag-3d-icon-128.png
 • switzerland-flag-3d-icon-128.png
 • romania-flag-3d-icon-128.png
 • serbia-flag-3d-icon-128.png
 • poland-flag-3d-icon-128.png
 • ukraine-flag-3d-icon-128.png
 • hungary-flag-3d-icon-128.png
 • slovenia-flag-3d-icon-128.png
 • iceland-flag-3d-icon-128.png
 • moldova-flag-3d-icon-128.png
 • finland-flag-3d-icon-128.png
 • estonia-flag-3d-icon-128.png
 • malta-flag-3d-icon-128.png
 • albania-flag-3d-icon-128.png
 • latvia-flag-3d-icon-128.png
 • luxembourg-flag-3d-icon-128.png
 • andorra-flag-3d-icon-128.png
 • sweden-flag-3d-icon-128.png
 • vatican-city-flag-3d-icon-128.png
 • united-kingdom-flag-3d-icon-128.png
 • liechtenstein-flag-3d-icon-128.png
 • monaco-flag-3d-icon-128.png
 • belarus-flag-3d-icon-128.png
 • san-marino-flag-3d-icon-128.png
 • greece-flag-3d-icon-128.png
 • belgium-flag-3d-icon-128.png
 • spain-flag-3d-icon-128.png
 • macedonia-flag-3d-icon-128.png
 • netherlands-flag-3d-icon-128.png
 • montenegro-flag-3d-icon-128.png
 • france-flag-3d-icon-128.png
 • austria-flag-3d-icon-128.png
 • bosnia-and-herzegovina-flag-3d-icon-128.png
 • croatia-flag-3d-icon-128.png
 • germany-flag-3d-icon-128.png
 • bulgaria-flag-3d-icon-128.png
 • czech-republic-flag-3d-icon-128.png
 • georgia-flag-3d-icon-128.png
 • italy-flag-3d-icon-128.png
 • portugal-flag-3d-icon-128.png
 • denmark-flag-3d-icon-128.png
 • lithuania-flag-3d-icon-128.png

BREXIT

brexit

Over de precieze invulling van de Brexit is nog veel onduidelijk maar het gaat in ieder geval door met ingang van 1 januari 2021. Op douanegebied heeft dat veel gevolgen. Vooral bedrijven die tot op heden wel naar het Verenigd Koninkrijk verzenden maar niet exporteren naar buiten de EU is veel nieuw. Wat er ook wordt overeengekomen in het kader van de Brexit het lijkt zeker dat er na de uittreding van de Britten douaneformaliteiten moeten worden verricht bij export en bij import.

brexit1
Voor logistiek partijen is het belangrijk dat exporteurs en importeurs in het binnenland de zaken goed regelen zodat de doorstroom aan de grens (havens en luchthavens) is gewaarborgd. De afbeelding van Portbase geeft dit mooi in vijf stappen aan (klik op de afbeelding voor een vergroting).

Wij verzorgen inmiddels een aantal korte opleidingen en trainingen in douaneprocedures en aanverwante onderwerpen voor medewerkers van bedrijven die hiermee te maken gaan krijgen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

CONTACT

Voor vragen of informatie.

EDOUC BV

Adres Emelaarseweg 5, 3791 PS Achterveld
Telefoon (0342) 451002
e-mail info@edouc.nl
web www.edouc.nl

FACEBOOK

INFO

Als u vragen heeft en u wenst deze per e-mail te willen stellen, gebruik dan ons contactformulier.

Klik hier

Back to Top